Analys & rådgivning

Shepherd Energys analystjänster - av förvaltare, för förvaltare

 

Shepherd Energys analyser är bland de mest efterfrågade på marknaden och merparten av aktörerna på Nasdaq OMX Commodities finns på kundlistan. Analysen är skriven av personal med mångårig erfarenhet av att analysera elmarknaden och som dagligen själva agerar på marknaden. 

Shepherd Energys analystjänst består av två delar; dels en veckoanalys och dels en daglig analys av marknaden. Veckoanalysen har som syfte att ge en aktuell och bred analys över elmarknaden. Analysen beskriver allt från konjunkturläget i Europa till marknadssituationen på energisidan (kol, olja, gas etc.). Analysens fokus ligger på nordens kraftbalans och hydrologi samt på den finansiella terminsmarknaden Nasdaq.

Shepherd Energy dagliga analys behandlar elmarknaden i ett kortare perspektiv än veckoanalysen och ger tre gånger om dagen en aktuell sammanställning över det samlade marknadsläget. Här gör analysteamet en noggrann genomgång av det fysiska kraftsystemet dagligen med estimat för det dagliga spotpriset samt en översyn av väderläget och ger handelsrekommendationer.

Exempel på veckoanalysen

Exempel på dagligt analysbrev I

Exempel på dagligt analysbrev II

Exempel på dagligt analysbrev III

Är du också intresserad av att prova Shepherd Energys analystjänser? Fri provanalys får du genom att maila: info@shepherd.se