Shepherd Energy är ett värdepappersbolag auktoriserat av Finansinspektionen i Sverige. Bolaget erbjuder kapitalförvaltning genom Shepherd Energy Portfolio och Shepherd Power Portfolio vilka är standardiserade diskretionära förvaltningsportföljer som möjliggör för institutioner och större privatförmögenheter att investera i den nordiska elmarknaden.

Shepherd Energy förvaltar också kraftportföljer åt industriföretag, fastighetsbolag, eldistributörer, kraftproducenter och offentliga förvaltningar.

Bolagets förvaltning grundar sig på Shepherds erfarna analysteam som även säljer analyser till andra förvaltare och intressenter i elmarknaden.