Företaget

Shepherd Energy AB - en oberoende förvaltare specialicerad på elmarknaden

 

Shepherd Energy är ett oberoende värdepappersbolag verksamt på den nordiska kraftmarknaden sedan 2002. Bolaget har ett av marknadens mest erfarna förvaltningsteam med en lång, framgångsrik avkastningshistorik inom derivathandel sedan den svenska marknaden avreglerades 1996.

Förvaltningsteamet hanterar enskilda kraftförvaltningsuppdrag för slutförbrukare, större distributörsportföljer och diskretionära förvaltningsuppdrag. Förutom förvaltning tillhandahåller Shepherd Energy analystjänser med daglig övervakning av den nordiska elmarknaden.   

Bolagets styrelse & revisorer

Kundinformation & klagomålshantering

Övrig bolagsinformation