Bolagets styrelse och revisorer

Styrelsen i Shepherd Energy AB

Shepherds styrelse arbetar med strategiska frågor såsom sättande av risklimiter, riskkontroll samt styrning av bolaget. Styrelsen består av Finn-Olav Berglie (ordförande), Christian S Jansen och Arne Österlind. Styrelsen har fastslagit en mångfaldspolicy för att säkerställa att bolaget verkar för mångfald vid tillsättning av ledamöter i styrelsen och utseende av verkställande direktör.

Finn-Olav Berglie
Styrelseordförande, Shepherd Energy AB
Finn-Olav Berglie har lång erfarenhet inom sälj och marknadsföring från stora och mellanstora företag i Norge. Sedan 2005 har han varit verkställande direktör i sitt helägda investerarbolag, Cayenne Invest AS. Berglie har också gedigen erfarenhet av att vara styrelseordförande i en rad kraftbolag; Navitas Nordic Trading AS, Navitas Capital Management AS och Censu Trading AS under perioden 2002-2012. Förutom sitt uppdrag som styrelseordförande i Shepherd Energy AB och Shepherd Holding AB är Finn-Olav styrelseordförande i flera mindre norska företag. Finn-Olav är utbildad inom marknadsföring.

Christian S Jansen
VD och Styrelseledamot, Shepherd Energy AB
Christian S Jansen började sin karriär som ingenjör i den norska oljeindustrin 1990-1993, innan han flyttade till USA för att ta en MBA. Christian S Jansen har sedan dess arbetat med förvaltning av hedgefonder och investeringar i hedgefonder. År 1998 flyttade han till Schweiz för att bli partner och VD för kapitalförvaltaren Plenum Investments Ltd. På Plenum byggde han upp ett globalt företag som erbjöd hedgefonder, fond i fondlösningar och strukturerade produkter. År 2005 värvade han ett team av nordiska elhandlare och grundade Plenum Power Fund och senare Plenum Power Surge fond, båda hedgefonder verksamma på den nordiska elmarknaden. Christian avyttrade sin ägarandel i Plenum Investments 2007 och flyttade till Oslo, där han bildade CSJ International AS, ett investeringsföretag som förvaltar Jansens privata tillgångar. Christian är aktiv i flera styrelser bland annat Odin Förvaltning, en av Norges största fondgrupper.

Arne Österlind
Styrelseledamot, Shepherd Energy AB
Arne har arbetat inom energisektorn sedan 1995, då han började som kraftanalytiker hos Stockholm Energi (nuv. Fortum). Mellan 1996-1998 arbetade Arne som krafthandlare. Arne var med och grundade Alfa Kraft AB och byggde under perioden 1998-2002 upp verksamheten som chef för bolagets krafthandel. Tillsammans med tre kollegor grundade Arne år 2002 Shepherd Energy AB. Idag är han fondförvaltare och portföljförvaltare. Dessutom är han ansvarig för Shepherd Energys enhet Analys & Rådgivning.

Lina Petrell
COO, Shepherd Energy AB
Lina Petrell är operativ chef och vice verkställande direktör för Shepherd Energy AB och Shepherd Holding AB. Lina är också Risk Manager på Shepherd Energy med ansvar för daglig riskkontroll av Shepherds förvaltningsuppdrag. Lina har lång och bred erfarenhet från energibranschen och har arbetat mycket med energihandel och riskhantering hos flera olika typer av aktörer. Hennes tidigare uppdrag har innefattat handel med fysisk kraft, handel med finansiella derivat, rådgivning till portföljförvaltningskunder, riskhantering, produktionsplanering, försäljningsprognostisering och kvalitetsutveckling. Hon har också arbetat med försäljning, utbildning, testning, implementering och projektledning av mjukvara för energihandel och riskhantering (ETRM). Lina har högskoleutbildning inom både Industriell Ekonomi och Projektledning.

Shepherd Energys Revisorer

Malin Gustavsson

Auktoriserad revisor/Partner i BDO Mälardalen AB
BDO Mälardalen AB, med huvudansvarig revisor Malin Gustavsson, är valt revisionsbolag för Shepherd Holding AB och Shepherd Energy AB. Malin Gustavsson är auktoriserad revisor och licensierad revisor för finansiella företag.

BDO Mälardalen AB
Box 24193
104 51 STOCKHOLM
Tel: 08-120 11 600