Kundinformation och klagomålshantering

Allmän information om Bolaget
Shepherd Energy har följande tillstånd att bedriva värdepappersrörelse:

 • Handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn.
 • Förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument.
 • Förvaltning av någon annans finansiella instrument.
 • Samt såsom sidoverksamhet lämna råd i finansiella frågor, ta emot medel med redovisningsskyldighet, samt ge ut löpande analysbrev.

Information om handelsplatser

Shepherd Energy handlar på följande handelsplatser:

 • Nasdaq Commodities (tidigare Nord Pool)
 • Intercontinental Exchange, ICE
 • Trayport system ICAP
 • Svenska Handelsbanken (valutor)

 Shepherd Energy handlar med följande mäklare:

 • ICAP
 • HWH
 • SKM
 • Prebon
 • Cleanworld
 • GFI

Klagomålshantering
Shepherd Energy står under finansinspektionens tillsyn och företagets kunder omfattas av Investerarskyddet. Eventuella klagomål ska framställas skriftligen till klagomålsansvarig som är Lina Petrell, telefon 08-466 04 40, e-mail lina.petrell@shepherd.se

Information om personuppgiftsbehandling

Information om "cookies" på denna

Kapitaltäckningsanalys