Kraftförvaltning

Kraftförvaltning - prissäkra kraft med balanserad risk


Shepherd Energys kraftförvaltningstjänster innefattar portföljförvaltning och riskhantering av kunders exponering i den nordiska kraftmarknaden. Profilen på tjänsterna är av finansiell karaktär där Bolaget förvaltar kundens underliggande förbrukning eller produktion med skräddarsydda portföljlösningar utifrån mångårig erfarenhet. Det kan röra sig om en total översyn över kraftinköpen till ren rådgivning över lämpliga tillfällen för prissäkring av kraft. Detta sker med hjälp av Shepherd Energys fundamentala analyser som beslutsunderlag. Bolaget är även behjälpligt vid utvärdering av offerter för att kunden garanterat skall få den bästa och mest fördelaktiga fysiska leverantören i marknaden.

Syftet med kraftförvaltningstjänsterna är att hantera den ökade volatiliteten som aktörerna möter i form av en alltmer komplex och integrerad marknad mot övriga Europa. Detta genom att prissäkringen av kraft sker vid strategiska tidpunkter för att balansera risken samtidigt som affärsmöjligheter inte går förlorade. Tjänsterna ovan riktar sig till kraftproducenter, eldistributörer, industriföretag, offentlig förvaltning, fastighetsbolag och slutförbrukare inom basnäringen som har en exponering mot den nordiska elmarknaden.