Nya ägare stärker Shepherd Energy AB

Shepherd Energy ABs organisation stärks då en ny ägargrupp bestående av Jukka Virtala (svensk), Finn-Olav Berglie (norsk) och Christian S. Jansen (norsk), genom sina investmentbolag förvärvat majoriteten av aktierna i Shepherd Holding AB/Shepherd Energy AB.

 Jukka Virtala, som har mer än 25 års erfarenhet av elhandel är portföljförvaltare av en ny kraftportfölj som han kommer att förvalta med stöd av Shepherd Energy starka analys- och förvaltarteam. Christian S. Jansen tar över rollen som VD för Shepherd Energy och Lina Petrell fortsätter att ansvara för den dagliga driften i positionen som COO. Finn-Olav Berglie fortsätter som styrelseordförande.

 Lina Petrell säger att det nuvarande teamet är entusiastiska över tillskottet som de nya ägarna kommer att ge organisationen. Hon är övertygad om att kombinationen av Shepherd Energys erfarna analys- och förvaltarteam tillsammans med Jukka Virtala`s långa erfarenhet av elhandel och Finn-Olav Berglie och Christian S. Jansens bakgrund i den internationella hedgefondsbranschen stärker Shepherd Energy position som en ledande aktör inom nordisk krafthandel.