Pris i kategorin Best Nordic Hedge Fund Overall till Shepherd Energy Portfolio

Titeln som "Best Nordic Hedge Fund Overall" går till den bästa hedgefonden i den nordiska marknaden - alla kategorier, alla strategier - och är sannolikt det mest eftertraktade priset på Nordic Hedge Award.

Gladiator Fond som förvaltas av Max Mitteregger utnämndes till Nordens bästa hedgefond 2018. Andra priset gick till Shepherd Energy Portfolio, en derivatbaserad fond med fokus på den nordiska elmarknaden. Endast två fonder i kategorin CTA har funnits med bland vinnarna i kategorin "Bästa nordiska hedgefond totalt" innan Shepherd Energy Portfolios fick sitt pris.


Med en kumulativ avkastning på 34 procent under de föregående tre åren och en vinst på nästan 14 procent år 2018, medan många andra hedgefonder gjorde förluster under 2018, visade teamet bakom Shepherd Energy Portfolio att deras förvaltning "representerar ett okorrelerat alternativ till traditionella tillgångsklasser som också genererar positiv avkastning "enligt ansvarig portföljförvaltare Arne Österlind. Fondens okorrelerade karaktär härrör från ett diskretionärt och systematiskt investeringsstrategi som syftar till att fånga både korta- och långsiktiga trender på den nordiska elmarknaden.


Att ta andra plats i kategorin " Best Nordic Hedge Fund Overall " är verkligen en ära för oss med tanke på den hårda konkurrensen som finns från alla andra skickliga förvaltare" säger Österlind.
Läs mer om Best Nordic Hedge Funds 2018 här: Best Nordic Hedge Funds 2018