Shepherd Energy Fund övergår i Shepherd Energy Portfolio

Från och med den första oktober 2013 har Shepherd Energy Fund övergått till en diskretionär förvaltning under namnet Shepherd Energy Portfolio. Den diskretionära förvaltningen sker på liknande premisser och med samma målsättning som förvaltningen i Shepherd Energy Fund. Det nya AIFM-direktivet tillåter inte att värdepappersbolag förvaltar specialfonder, såsom Shepherd Energy Fund. Däremot innefattar Shepherd Energy AB:s värdepapperstillstånd att bedriva diskretionär förvaltning och därför kommer förvaltningen att fortsätta i den förvaltningsformen.

De valda strategierna kommer att vara de samma som i början av 2013 kommunicerades till kunder och som till fullo implementerats i fondförvaltningen i april. Från april till september 2013 har avkastningen i fonden uppgått till 6,41%.