Shepherd Energy Portfolio uppvisar den bästa avkastningen 2013

2013 uppgick avkastningen i Shepherd Energy Portfolio till 5,75%, där förvaltningen avkastade 11,46% de sista nio månaderna.

 I april 2013 hade förvaltningsteamet fullt ut implementerat de strategier som bland annat redovisats till externa kunder under en längre tid. ”Vi ser att den systematiska förvaltningsmetodiken ger ett solitt resultat där strategierna är utarbetade under en lång tid och anpassade efter fundamentala ändringar i marknaden, säger ansvarig förvaltarna Andreas Edlund, Mattias Hellberg och Arne Österlind”.


Utsikterna inför 2014 ser är goda och målsättningen är att nå avkastningsmålet om 10-15% med en kontrollerad och begränsad risk.

Pressklipp: Montel Online