Shepherd Energy Portfolio

Shepherd Energy Portfolio- en alternativ investering

 

Shepherd Energy Portfolio förvaltas av Shepherd Energy AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Shepherd Energy Portfolio är en standardiserad diskretionär förvaltningsprodukt som placerar kunders medel i elderivat noterade på den nordiska elbörsen Nasdaq OMX Commodities. 

Förvaltningen av Portföljen strävar efter att ge investerarna en absolut, riskjusterad avkastning på investerat kapital i kombination med en, över tiden, lägre marknadsrisk än traditionella aktiefonder. Traditionella aktiefonder mäts oftast i förhållande till ett aktieindex. Shepherd Energy Portfolio har ett absolut avkastningsmål, vilket betyder att avkastningen skall vara positiv oavsett om andra finansiella marknader stiger eller faller. Avkastningsmålet är definierat till en nettoavkastning på 10-15% per år, oavsett marknadens utveckling och med begränsad risk.

Portföljen vänder sig till institutionella Investerare, företag och kapitalstarka privatpersoner. En investering i Portföljen skall ses som ett komplement till placeringar i traditionella aktie- och obligationsfonder. 

Basfakta för investerare

Värdeutveckling Shepherd Energy Portfolio

Injtervju med ansvarig förvaltare Arne Österlind